Fuad ef. Omerbašić ponovo imenovan za glavnog imama

Nakon isteka mandata, Mr. Fuad ef. Omerbašić je kroz redovnu proceduru ponovo imenovan, za glavnog imama Medžlisa IZ-e Tešanj.

Rođen je 1965. godine u Miljanovcima, gdje je završio i osnovnu školu. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1984.godine čime je stekao zvanje imam hatib, muallim. Svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu koje je uspješno okončao 1996. godine i time stekao naziv profesor. Magistrirao je 2009. godine na Univerzitetu u Novom Pazaru i time stekao akademski naziv diplomirani master islamske teologije. Od 02.12.1987. do 19.07.1988. godine, radio je kao imam u džematu Mrkotić, a od 19.07.1988. do 01.06.2005. godine kao imam Čarši džamije u Tešnju. U periodu od 01.01.2004. do 01.06.2005. godine radio je istovremeno kao imam Čarši džamije Tešanj i v.d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tešanj. Od 01.06.2005. godine je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tešanj. Na održanim izborima 10.12.2012. godine, izabran je za člana Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Također je izabran za sabornika u mandatnom periodu 2018-2022. Objavljivao je radove u Preporodu, Glasniku, Semerkandu. Napisao je naučno djelo Hasan ef. Škapur život i djelo 1913-1975. koje je iz štampe izašlo 2010. godine. Učestvovao je na nekoliko naučnih skupova i simpozijuma kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i u Turskoj i Egiptu. Dobitnik je Priznanja Muftijstva zeničkog Muderris Derviš ef. Spahić, kao i priznanja Hasan ef. Škapur koje se dodjeljuje povodom 12. rebiu-l-evvela za poseban doprinos razvoju i izučavanju islamskih znanosti, s posebnim akcentom na hadis.


Husein Galijašević