Jučer su na analizu poslana 3 sumnjiva uzorka, od kojih je 1 pozitivan i dva negativna.

Pacijent je primljen po protokolima predviđenim za COVID-19 i smješten u izolaciju Pulmološkog odjeljenja Opće bolnice Tešanj

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su
u kućnoj samoizolaciji 222 osobe, a period samoizolacije je završio za 51 osobu. Novih u
samoizolaciji je 39. Dana 07.04.2020. godine na analizu su poslana 3 sumnjiva uzorka, od
kojih je 1 pozitivan i dva negativna. Jučer je na analizu poslano 8 sumnjivih uzoraka i
nijedan nije pozitivan. Pozitivan nalaz od 07.04.2020. godine se odnosi na osobu koja je
primljena u Opću bolnicu Tešanj 26.03.2020.godine. Pacijent je upućen iz Kantonalne
bolnice Zenica zbog simptoma upale pluća. Pacijent je primljen po protokolima
predviđenim za COVID-19 i smješten u izolaciju Pulmološkog odjeljenja Opće bolnice
Tešanj. Bez obzira na negativnu epidemološku anketu iz Zenice, pacijent je tretiran uz
mjere zaštite predviđene po protokolu za COVID-19. Shodno ljekarskoj procjeni rađeno
je testiranje na COVID 19, i to 28.3. i 2.4.2020. godine i testovi su bili negativni.
Postupajući po smjernicama za otkrivanje i liječenje COVID-19 infekcija, urađeno je i
treće testiranje 07.04.2020.godine, koje je pokazalo pozitivan nalaz. Pacijent je izmješten u
Kantonalnu bolnicu Zenica. Opća bolnica Tešanj i Dom zdravlja Tešanj, upozoravaju na
potrebu daljeg opreza i obavještavaju javnost da ovim događajem nije ugrožen ni
isključen niti jedan segment pružanja zdravstvenih usluga građanstvu.

radioteanj.ba