DAN GRADA TEŠNJA-10.DECEMBAR

Dan grada Tešnja obilježava se 10. decembra u sjećanje na dan kada je vakufnamom Gazi Ferhad-bega 1559. godine započela historija urbanog života Tešnja