OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za produžetak grijne sezone, koji su propisani članom 15. stav 3.Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije, te Vas obavještavamo da se grijna sezona 2018./2019. godina produžava do ispunjenja uslova za prestanak iste.
Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538.

Našim korisnicima želimo ugodan nasatavakgrijne sezone.JP '' Toplana '' d.d. Tešanj