PROTEST UPOZORENJA

Advokati u Brčkom ne žele fiskalne kase

Advokatska komora Republike Srpske održala je danas u 12 sati, proteste sa obustavom rada u trajanju od pola sata. Advokati su se okupili ispred sudova širom Republike Srpske s ciljem da ukažu na negativne posljedice fiskalizacije advokatske djelatnosti u Brčko Distriktu BiH.
"Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH uvedene su fiskalne kase u advokatskoj djelatnosti i ovom polusatnom obustavom rada želimo da javnosti ukažemo na negativne posljedice fiskalizacije. Advokatska djelatnost je opravdano bila izuzeta iz fiskalizacije u Brčko Disktriktu BiH, jer advokati imaju pravo i dužnost da čuvaju profesionalnu tajnu i povjerljive informacije koje saznaju od klijenta, da čuvaju dokumenta koja su dobili od klijenta i obavezni su da ovo pravilo poštuju uvijek i u svim okolnostima. Ujedinjene nacije u osnovnim načelima predviđaju „da će Vlade priznati i poštovati da će biti povjerljivi svi kontakti i savjetovanje između advokata i njihovih klijenata, vezano za njihov profesionalni odnos", izjavio je Branislav Rakić, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske.

Naime, skupština Brčko Distrikta BiH je bez najave, odnosno nacrta ili prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim sistemima, na sjednici održanoj 17.10.2018. godine, usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, kojima je u članu 3, stav 1 brisala tačku c) iz člana 6 stav 1 Zakona o fikalnim sistemima i na taj način propisala obavezu registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase u advokatskoj djelatnosti, kažu iz Komore.

“Advokati sa sjedištem kancelarije u Brčkom smatraju da je njihov zahtjev za izuzimanje iz fiskalizacije osnovan, da je taj zahtjev zasnovan na evropskim i međunarodnim standardima, Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Preporuci Savjeta Evrope, kao i osnovnim principima o ulozi advokata, usvojenim na osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju prema učiniocima krivičnih djela, da ih u tom zahtjevu podržavaju CCBE (Evropska unija/udruženje advokata), Advokatska komora Republike Srpske i Advokatska komora Federacije BiH, kao i da su iz fiskalizacije izuzeti advokati u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, kao i Evropskoj Uniji.” izjavio je član protestnog odbora AKRS, advokat Mirko Simić.
radiotesanj.ba/klix.ba