Zabranjeno isticanje političkih parola na hadžu i umri

Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini je dostavila saopćenje sa preporukama za one koji će ove godine obavljati hadž i umru

Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini je dostavila saopćenje sa preporukama za one koji će ove godine obavljati hadž i umru u kojem se navodi zabrana isticanja političkih ili mezhebskih parola i remećenje blagosti i mirnoće ostalih koji obavljaju hadž ili umru.
"Hadž, umra i posjeta svetim mjestima su vjerski obredi za kojima žude svi muslimani iz bilo kojeg kraja svijeta. Kraljevina Saudijska Arabija vodi brigu o tome da svi muslimani ovaj vjerski obred što lakše obave", navodi se u obavještenju.

Dalje se dodaje kako postoje zakonske sankcije za one koji svojim postupcima prave neprijatnosti onima koji obavljaju hadž, umru i time narušavaju mirno obavljanje ta dva vjerska dina. Ovo ima svoje uporište u proglasu 17. konferencije ministara vanjskih poslova zemalja Islamske konferencije koja je održana u Jordanu 1408. hidžretske godine. Na toj konferenciji je potvrđeno da Vlada Kraljevine Saudijske Arabije vodi brigu o Dva sveta mjesta i da obezbjeđuje mir i sigurnost za one koji ih posjecuju.

"Tada je odlučeno da za dobro gostoprimstvo hadžija i što lakše obavljanje hadža treba dolazak za sve hodočasnike treba biti organiziran, čime će se obezbijediti da im bude ugodno u uslugama koje im obezbjeđuju nadležne službe u Saudijskoj Arabiji", istaknuto je.

Ovim saopćenjem Kraljevina Saudijska Arabija poručuje da ne dozvoljava da bilo ko ističe političke ili mezhebske parole i time remeti blagost i mirnoću za ostale koji obavljaju hadž ili umru.

"Svi muslimani trebaju voditi brigu o osjećajima svoje braće, kao i duhovnosti i specifičnosti ovog mjesta. Proglas takode potvrđuje da sve zemlje članice Islamske konferencije trebaju da sarađuju sa Vladom Kraljevine Saudijske Arabije u svemu onome što je potrebno za realizaciju adekvatne procedure i obezbjeđenja punog komfora za one koji posjećuju sveta mjesta", istaknuto je.


radiotesanj.ba/klix.ba