Besplatne kante za nove korisnike do kraja 2019

JP RAD d.d. Tešanj u saradnji sa općinom Tešanj, provodi akciju besplatne podjele PVC kanti za komunalni otpad do kraja 2019. godine

Kao dio planskih aktivnosti Preduzeća, a u sklopu Strategije razvoja Općine Tešanj, definisan je niz aktivnosti u cilju povećavanja ekološke svijesti građana općine Tešanj. Shodno tome JP RAD d.d. Tešanj u saradnji sa općinom Tešanj, provodi akciju besplatne podjele PVC kanti za komunalni otpad do kraja 2019. godine. Svi koji dobiju kantu ujedno će sklopiti ugovor sa Preduzećem o organizovanom preuzimanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada. Na taj način će te dati doprinos zaštiti okoliša, kao i realizaciji dijela projekata iz Strategije razvoja, ali i dati svoj lični doprinos u dostizanju vizije: Tešanj, sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike.
radiotesanj.ba