OBAVJEŠTENJE JP TOPLANA TEŠANJ

Od danas počinje grejna sezona za 2019/2020 godina

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za prijevremeni početak grijne sezone, koji su propisani Odlukom o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem općine Tešanj i opšte tehničkim uslovima, te Vas obavještavamo da ista počinje 07.10.2019. godine.
Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538.

Našim korisnicima želimo ugodan početak grijne sezone.JP '' Toplana '' d.d. Tešanj
radiotesanj.ba