OBAVIJESTI / JP RAD TEŠANJ

Mogući prekidi vodosnabdijevanja Kraševo i Lepenica i preuzimanje i zbrinjavanje kabastog otpada

Obavještavamo građane koji se snabdijevaju vodom iz vodovodnog sistema ,,Kraševo“ da su sutra, 17.10.2019. godine mogući prekidi u vodosnabdijevanju, zbog nestanka električne energije tj. najavljenog planskog zastoja na elektrodistributivnoj mreži Elektroprivrede BiH poslovna jedinica Doboj Jug.
Prekidi u vodosnabdjevanju mogu se očekivati u naseljima Kraševo i Lepenica.

Obavještavamo domaćinstva sa područja općine Tešanj da će JP RAD d.d. vršiti besplatno preuzimanje i deponovanje kabastog otpada na lokaciji deponije "Bukva" Tešanj.
Kabasti otpad (stari namještaj, stara stolarija, šuta) možete besplatno, uz vlastiti transport, deponovati na gradskoj Deponiji „Bukva“ u dane 19.10.2019. (subota) i 20.10.2019. (nedjelja) od 07:00 - 15:00 h.

Hvala što brinete o okolišu!