OPĆINA TEŠANJ / OBAVJEŠTENJE

Povremena zabrana saobraćaja motornih vozila dijela ulica “Edhema Ajanovića” i “Braće Mulabećirović” od 26.10 do 09.11. 2019. godine

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će od 26.10 do 09.11. 2019. godine biti na snazi povremena zabrana saobraćaja  motornih vozila dijela  ulica “Edhema Ajanovića” i “Braće Mulabećirović”,  a radi izvođenja radova na nastavku projekta toplifikacije starog dijela grada Tešnja-Grana IX dionica t8-t11 u Tešnju u dužini od 20 m.

Povremena obustava saobraćaja bit će obilježena vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, a odvijanje saobraćaja će biti regulisano  alternativnim pravcima ili putem ovlaštenih lica na terenu.

Izvođač radova na nastavku realizacije projekta toplifikacije Starog grada je preduzeće “AB-TRANS” doo Tešanj.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja oglašen je na WEB stranici Općine Tešanj: www.opcina-tesanj.ba, oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka.