OGLAS ZA POSAO

DUKAT d.o.o. Jelah-Tešanj, raspisuje oglas za prijem radnika : MENADŽER / KOMERCIJALISTA

1. Menadžer-komercijalista za bijelu tehniku ......................1 izvršilac

Opis poslova:
- Vrši nabavku bijele tehnike, kućanskih aparata i srodnih roba,
- Vrši prodaju bijele tehnike i srodnih roba u veleprodaji,
- Organizuje isporuku prodate robe do kupca,
- Brine se o postprodajnoj usluzi (riješava reklamacije)

Odgovornost:
Odgovoran je za urednost i ispravnost nabavljene robe, vrijednost zalihe robe,
razliku u cijeni i koeficijent obrta.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa zainteresirani kandidati treba da
ispunjavaju i posebne uslove i to:
- viša ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera,
- vozačka dozvola B kategorije
- poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Kandidat svoju prijavu sa kraćom biografijom ili CV-jem, dokazom o stručnoj spremi,
preporukom od ranijeg poslodavaca ukoliko je ima treba da dostavi na e-mail:
muhamed.kopic@dukat.co.ba ili
pošalje poštom ili donese lično na adresu Dukat doo Jelah-Tešanj, Titova bb Jelah, sa naznakom n/r direktora.

Oglas ostaje otvoren do 12.12.2019.godine.


radiotesanj.ba