Tešanj/ Realizovana promotivna kampanja

Realizovana kampanja “Uvođenje Sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”Danas su članovi UG EKO-MLADI u saradnji sa REZ Agencijom iz Zenice uspješno realizovali uličnu kampanju u okviru realizacije projekta “Uvođenje Sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” u kojem sudjeluju Općina Tešanj i JP RAD d.d. Tešanj.


REZ agencija je obezbijedila rasklopivi štand ​ i promotivne materijale: projektni letak, kratku informaciju o projektu, Informaciju o reciklažnom dvorištu, factsheet, olovke i zaštitne maske s logom projekta, a sve navedeno je  distribuirano građanima tokom ove promo kampanje. 


Cilj ove aktivnosti je informisanje građana da neke kategorije otpada iz domaćinstava mogu predati u reciklažno dvorište, kao i jačanje svijesti građana o važnosti odvojenog sakupljanja posebnih kategorija otpada.

 

Također, ovom prilikom je popunjen određeni broj Anketnih upitnika koji su popunjeni sa našim sugrađanima.