Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 Tesanj prima radnike za rad u proizvodnji i radnika na poslove skladistara

Svi zainteresovani mogu da se jave na telefone : 032 699 090 ili na adresu Fabrike Jami doo PJ Krasevo 62 Tesanj od 8h-16h

Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 Tesanj prima  radnike za rad u proizvodnji.

Svi zainteresovani mogu da se jave na telefone :

032 699 360 ,032 699 660 ili na adresu Fabrike Jami doo PJ Krasevo 62 Tesanj

Oglas za konkurs ostaje otvoren deset dana od datuma pocetka emitovanja .


 

2.Oglas na potrebe skladistara u skladistu 1 izvrsilac

 Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 Tesanj prima  radnika za rad u  skladištu sirovine. .Jedan izvrsilac .

Svi zainteresovani mogu da se jave na telefone :

032 699 090  ili na adresu Fabrike Jami doo PJ Krasevo 62 Tesanj od 8h-16h

Oglas ostaje otvoren deset dana od datuma pocetka emitovanja .