MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj licitacija za prodaju putničkih vozila

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj putem javne/eksterne licitacije po sistemu „najbolje ponude" broj 129/19 od 07.03.2019, Komisija imenovana istom odlukorn za provođenje licitacije u sastavu: Bećarević Amir — predsjednik komisije, Braković Admir i Prnjavorac Džanan članovi, objavljuju: LICITACIJU

Po sistemu „najbolje ponude"

Član I.

Za prodaju putničkih vozila u vlasništvu MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, slijedećih karakteristika:

1)

Vrsta vozila: Putničko vozilo Marka vozila: ŠKODA
Tip vozila: Octavia Elegance 2.0 TDI
Boja: Crna
Broj šasije: TMBBE2 I ZO8S150449
Broj motora: BKD 882060
Godina proizvodnje: 2008
Snaga motora: 130 kW
Radna zapremina: 1986 cm3
Pređeni kilometri: 420.906 km
U voznom stanju, nije registrovano.
Početna cijena: 6.000,00 KM
2)

Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka vozila: ŠKODA
Tip vozila: SUPERB 3T
Boja: Crna
Broj šasije: TMBJE43TXC903 I 856
Broj motora: CFF514427
Godina proizvodnje: 2011
Snaga motora: 103 kW
Radna zapremina: 1968 cm3
Pređeni kilometri: 246.354 km
U voznom stanju, registrovano do 29.10.2019 godine.
Početna cijena: 15.000,00 KM
3)

Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka vozila: AUDI
Tip vozila: A6 4F
Boja: Crna
Broj šasije: WAUZZZ4F689077735
Broj motora: ASB121037
Godina proizvodnje: 2008
Snaga motora: 171 kW
Radna zapremina: 2967 cm3
Pređeni kilometri: 400.164 km
U voznom stanju, registrovano do 17.11.2019 godine.
Početna cijena: 15.000,00 KM

Član 2.
Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica.
Predmeti licitacije se mogu pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 11:30-13:30 sati.
Kontakt osoba je Admir Braković, tel. 032/665-636 ili 066/715-986.
Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 25.03.2019 godine na adresu MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, Industrijska zona Bukva bb, 74260 Tešanj, sa naznakom „Komisiji za licitaciju putničkih vozila — ne otvarati".
U ponudi treba da piše ponuđena cijena i ime ponuđača sa kontakt podacima.
Otvaranje koverti je 26.03.2019 godine sa početkom u 13:00, a rezultati licitacije 27.03.2019 godine.
Kupac, licitirano sredstvo treba uplatiti prije izvoza iz fabrike, a krajnje vrijeme za izvoz je 29.03.2019 godine.

radiotesanj.ba