O G L A S za prijem u radni odnos pomoćnog pekara

MLIN DUKAT dana 11.12.2018.godine raspisuje oglas za prijem radnika

Pomoćni pekar ..........................................................1 izvršilac

Zainteresirani kandidati treba da ispunjavaju zakonom propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa.

Poželjno je radno iskustvo na poslovima u pekari.


Prijava na oglas treba da sadrži:
kontakt telefon, adresu i kraću biografiju ,
dokaz o radnom iskustvu-ukoliko ga kandidat ima,
kopiju dokaza o završenoj školskoj spremi ,
Prijavu dostaviti na adresu Dukat d.o.o. Ul.Titova bb Jelah, općina Tešanj ili
donijeti lično u sjedište društva ili
poslati na e-mail: dukat@bih.net.ba

Sve ozbiljne prijave bit će uzete u razmatranje, a kandidati će biti pozvani na informativni razgovor.

Oglas ostaje otvoren do 20.12.2018.god.

Sanel Hrvić dipl.ecc
Direktor

TOČAK d.o.o. Jelah-Tešanj
Ul.Titova Jelah-Tešanj
PJ Bau Centar Jelah
Rosulje 114
Bosna i Hercegovina
Telefon: 00 387 32 666 103
00 387 32 667 720
Fax: 00 387 32 664 160
Mobitel: 00 387 61 780 456