OGLAS: Restoran Central zapošljava 2 kuharice

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima u PJ Restoran „CENTRAL", društvo „MADI" d.o.o. Tešanj, dana, 12.03.2019. godine objavljuje

OGLAS za prijem u radni odnos

- 2 (dvije) kuharice

USLOVI:

Poželjno je da kandidati imaju završenu odgovarajuću stručnu spremu u ugostiteljstvu, kao i odgovarajuće radno iskustvo u struci.
Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione i uslužne sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.
Prijave na konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI" d.o.o. Tešanj — Poslovna zona „VILA" br. 16., sa naznakom - Prijava na oglas ili na e-mail: info@madi.ba.

Sve informacije vezano za navedena radna mjesta, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/781-850.

Takođe, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti u portirnici firme u sjedištu društva.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. 


radiotesanj.ba