OGLAS: Madi zapošljava poslovnu sekretaricu

Na osnovu ukazane potrebe, Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 01.04.2019. godine objavljuje

KONKURS za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto: POSLOVNA SEKRETARICA
USLOVI:

1.) poželjno radno iskustvo
2.) vozačka dozvola: B kategorija,
3.) obavezno poznavanje jednog stranog jezika ( engleski/njemački)
4.) obavezno poznavanje rada na računaru
5.) odgovornost, komunikativnost, fleksibilnost, profesionalnost, dobre organizacione i pregovaračke sposobnosti kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka. 


- Kandidat koji bude primljen u radni odnos, obavljat će poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,

- Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br 16, sa naznakom - Prijava na konkurs ili na e-mail: info@madi.ba

- Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave.


radiotesanj.ba