TOČAK d.o.o. Jelah-Tešanj, PJ Robna kuda Dukat Jelah, raspisuje oglas za prijem radnika

1. Trgovac na odjelu namještaja i bijele tehnike......................1 izvršilac

Pored opdih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete:
- Da ima završenu SSS po mogudnosti trgovačku školu
- Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
Kandidati svoje prijave sa kradom biografijom ili CV-jem,preporukom od ranijeg poslodavaca ukoliko
je ima treba da dostave na e-mail: prijave@tocak.ba ili donesu lično na adresu Robna kuća Dukat
Jelah-Tešanj.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dan objavljivanja.