Vijesti

"Savladavanje Usore"

06.12.2018 | 683 Trenutno je u toku prekopavanje Usore za gradnju kanalizacionog kolektora, koji se gradi u ovom trenutku od Miljanovaca.