Bosna

Od 1. januara niža cijena struje u FBiH

27.11.2019 | 135 Smanjenje cijene će se izvršiti na način da se napravi korekcija ulaznog parametra koji utiče na cijenu tržišnog snabdijevanja na način da se on smanji za 1 €/MWh