Bosna

Zenica: Međunarodna radionica o primjeni e-tehnologija u učenju jezika

10.01.2019 | 729 Katedra za jezike i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, u saradnji sa Evropskim centrom za savremene jezike, koji djeluje pri Vijeću Evrope, organiziraju međunarodnu radionicu pod nazivom „Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao podrška podučavanju i učenju jezikā“, koja će se održati 17. i 18. januara 2019. godine.