Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 Tesanj prima radnike za rad u proizvodnji.Svi zainteresovani mogu da se jave na telefone :

032 699 362 ,032 699 660 ili na adresu Fabrike Jami doo Krasevo 62 Tesanj

Konkurs ostaje otvoren do 15.09.2019 .godine

radiotesanj.ba