Beč postaje digitalni glavni grad Evrope

Michael Ludwig, gradonačelnik Grada Beča i Peter Hanke, gradski vijećnik za ekonomiju i digitalizaciju predstavili su na Tehničkom univerzitetu u Beču planove za naredni period kako bi glavni grad Austije postao digitalni glavni grad Evrope.

Prvi konkretni projekti će se primjenjivati u ključnim oblastima zdravstva, obrazovanja i administrativne racionalizacije.


"Na početku svog mandata, najavio sam da ćemo Beč napraviti digitalnim glavnim gradom u Evropi. Digitalizacija je razvoj koji bi trebalo da služi čovjeku i zato ga moramo oblikovati. Mi to u Beču radimo sa ljudima, bez obzira koliko su mladi ili stari. Za najbolji grad po kvalitetu življenja na svijetu to znači da svi moraju imati pristup prednostima digitalizacije", rekao je Ludwig.


Hanke je kazao kako su efikasne i pojednostavljene administrativne strukture veoma važne, bilo da se radi o smanjenju troškova ili uštedi vremena. 


"Želimo što više iskoristiti mogućnosti i tehnologije koje digitalizacija nudi", istakao je Hanke.


Beč je u strategiji digitalizacije postavio ukupno 5 ciljeva:


1. Svi moraju imati pristup prednostima digitalizacije: Mladi i stari, na poslu i u privatnom životu, velika i mala preduzeća, svako u ovom gradu treba imati korist od digitalizacije.


2. Digitalizacija služi čovjeku, a ne obrnuto: Digitalni proizvodi, bilo da su implementirani na pametnim telefonima, računarima ili kućanskim aparatima, moraju imati cilj da pojednostave život i da ga učine sigurnijim.


3. Unaprijediti digitalizaciju zajedno sa ljudima: Grad se oslanja na saradnju sa partnerima i Bečlijama. Starijim ljudima treba posebno pomoći kroz konkretne prednosti kako bi se skepticizam u vezi ovog razvoja smanjio.


4. Na postojećim prednostima graditi i dalje ih razvijati: Beč je za strategiju digitalizacije "Digital Agenda Vienna" proglašen za najdigitaliziraniji grad. Grad je uveo usluge kao što su "WienBot", aplikacija "Sag'sWien" i aplikacija "Stadt Wien live-App". Na tome se treba dalje graditi.


5. Digitalizacija također štedi novac: digitalizacija može približiti gradske usluge ljudima i učiniti ih efikasnijim. Beč je globalno mjerilo kada su u pitanju usluge koje nudi grad. Ove usluge trebaju biti stavljene brže i lakše na raspolaganju. To takođe štedi novac koji se može koristiti za nove projekte.