Piro-Promet d.o.o Tešanj zapošljava radnice

Zainteresovane se mogu javiti na broj telefona : +387 61 711 302 ili na e mail piro_promet@bih.net.ba

Zbog ukazane potrebe u našoj poslovnoj jedninici koja se nalazi u poslovnoj zoni "Bukva" Vila br. 5, Tešanj, upošljavamo : Jednu radnicu za rad na blagajni, i jednu radnicu za rad u prodajnom salonu. Zainteresovane se mogu javiti na broj telefona : +387 61 711 302 ili na e mail piro_promet@bih.net.ba