POČINJE EVIDENCIJA DJECE POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRED POLAZAK U ŠKOLU

Evidencija djece će se obaviti u periodu od 26.12.2022. godine do 06.01.2023.godine u školi koju će djeca pohađati

POČINJE EVIDENCIJA DJECE POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG

PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRED POLAZAK U ŠKOLU (POPOiO)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

i ove godine planira realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i

obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u objektima javnih

i privatnih predškolskih ustanova, koje su verifikovane, tj. upisane u Registar

predškolskih ustanova ZDK-a, koji vodi ovo ministarstvo, ali i objektima

centralnih i područnih osnovnih škola na području ZDK-a, s tim da se ne remeti

nastavni proces.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2022/2023.

godini namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2023. godine navršiti 5 godina i 6

mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih

ustanova.

Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog

predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod

pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.

Za evidentiranje nije potrebno prilaganje bilo kakve dokumentacije.

Evidencija djece će se obaviti u periodu od 26.12.2022. godine do 06.01.2023.

godine u školi koju će djeca pohađati.

Roditelji/staratelji će pravovremeno biti obaviješteni o ljekarskom pregledu

djece, kao i o upisu, potrebnoj dokumentaciji i vremenu realizacije Programa

obaveznog predškolskog odgoja, putem sredstava javnog informisanja i

obavještenja istaknutih na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Press služba ZDK