JP RAD TEŠANJ/ Ponovni Konkurs za imenovanje člana Odbora za reviziju

Spisak potrebne dokumentacije i sve druge informacije kandidati mogu preuzeti na web stranici preduzeca www. rad- tesanj.ba ili u našem info centru


Download:
1. konkurs-kraca-verzija-za-novine-28.03.2023