Javni konkurs za imenovanje Izvršnih direktora JP RAD D.D. Tešanj

Spisak potrebne dokumentacije i sve druge informacije kandidati mogu preuzeti na web stranici preduzeca www. rad- tesanj.ba ili u našem info centru


Download:
1. oglas-id-kraca-verzija