MADI OIL Usora potreban Prodavač naftnih derivata, m/ž – 1 izvršilac

Sve informacije vezano za navedena radna mjesta, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 062/343-546

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima u PJ „MADI OIL Usora“ društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj, dana 20.07.2023. godine objavljuje :

O G L A S za prijem u radni odnos Traži se: - Prodavač naftnih derivata, m/ž – 1 izvršilac. USLOVI: Poželjno je da kandidati imaju završenu odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo na istim poslovima. Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka. ___________________________________________________________________________ - Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona „VILA“ br. 16, sa naznakom - Prijava na oglas ili na e-mail: posao@madi.ba. Sve informacije vezano za navedena radna mjesta, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 062/343-546. Također, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti na portirnici firme u sjedištu društva. - Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave. "MADI" d.o.o Tešanj