MADI TEŠANJ ZAPOŠLJAVA / Radnik za rad na farmama za uzgoj matičnog jata – više izvršilaca

Zbog povećanog obima posla –„MADI“ d.o.o. Tešanj dana 21.08.2023. godine objavljuje: 

O G L A S za prijem u radni odnos Traži se: - Radnik za rad na farmama za uzgoj matičnog jata – više izvršilaca. 

Farmski objekti se nalaze u mjestu Raduša. USLOVI: Odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.  Prijave na oglas kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br.16 - Tešanj ili na mail: posao@madi.ba, sa naznakom - Prijava na oglas za rad na farmama u Raduši. 

Također, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti na portirnici firme u sjedištu društva. Sve informacije vezano za navedena radna mjesta, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 062/993-259. 

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

 "MADI" d.o.o Tešanj