Uskoro registar ložišta u ZDK i pilot projekt zamjene ložišta s "eko pećima"

Svaka jesen i zima u Zenicu, ali i Zeničko-dobojski kanton čiji se gradovi uglavnom nalazi u kotlini uz korito rijeke Bosne, donosi i problem zagađenja zraka i smoga koji je velikim dijelom od kućnih ložišta.

Zeničko-dobojski kanton uskoro bi mogao imati registar kućnih ložišta, ali i biti dio pilot projekta zamjene peći za sisteme sa energetski prihvatljivim gorivima.

Svaka jesen i zima u Zenicu, ali i Zeničko-dobojski kanton čiji se gradovi uglavnom nalazi u kotlini uz korito rijeke Bosne, donosi i problem zagađenja zraka i smoga koji je velikim dijelom od kućnih ložišta.

S tim u vezi plan je da se napravi registar kućnih ložišta te počne realizacija pilot projekta zamjene peći sa sistemima sa ekološki prihvatljivim gorivima.

Projekati zaštite okoliša su prioritet kantona, kazao je ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani koji je posjetio Institut "Kemal Kapetanović" u sklopu kojeg djeluje i Centar za okoliš.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Skupština ZDK je 2013. godine donijela Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša, kojim se svi stručni poslovi koji se vezuju za monitoring kvaliteta zraka, upravljanje kvalitetom zraka, kao i ostalim segmentima okoliša putem javnih ovlaštenja prenose na stručnu instituciju Institut "Kemal Kapetaniović" na Univerzitetu u Zenici sa ciljem formiranja Centara za okoliš.

"Glavni cilj je postizanje planiranog poboljšanja kvaliteta zraka i obezbjeđenja uvjeta za zdrav život građana Zeničko-dobojskog kantona", rekao je Šabani.

Inače u Zenici je prošle godine 19 dana zabilježeno prekoračenje granične vrijednosti SO2, koja je dozvoljena da se prekorači tek tri puta godišnje.

Statsitika Eko forum Zenica (Foto: Klix.ba)
Statsitika Eko forum Zenica (Foto: Klix.ba)

Dugogodišnja nastojanja zeničkih aktivista i građana ipak su dale rezultata, kontinuirani pritisak urodio je plodom pa je ta brojka ipak najmanja u proteklih skoro deset godina i u kontinuiranom je padu.

Međutim, borba sa kućnim ložistima i drugim emisijama u zrak iz industrijskih pogona, kao i otpadnim vodama iz industrijskih pogona, novi su zadaci nadležnih institucija pa i Centra za okoliš pri Institutu "Kemal Kapetanović".

klix.ba