Stipendije za deficitarna zvanja u Mješovitoj Srednjoj Školi Tešanj!

Općinski Vijećnik Emir Galijašević uputiti će danas prijedlog da se u budžetu za narednu godinu na uzoru Općine Kakanj predvide sredstva za stipendiranje 50 najboljih učenika koji od školske 2024/25.godine upišu za deficitarna zvanja trogodišnjih škola u Tešnju.

Stipendije za deficitarna zvanja u Mješovitoj Srednjoj Školi Tešanj ????
???? Sutra sa početkom u 15:30 održava se javna rasprava u vezi prijedloga budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu
1️⃣ Uputit ću prijedlog da se u budžetu za narednu godinu na uzoru Općine Kakanj predvide sredstva za stipendiranje 50 najboljih učenika koji od školske 2024/25.godine upišu za deficitarna zvanja trogodišnjih škola u Tešnju.
???? Stipendija bi trebala iznositi 100 KM npr. za svaki mjesec u toku školske godine u kojoj se održava nastava.
2️⃣ Spisak deficitarnih zvanja ( poslova sa kojima je najlakše dobiti posao) može se dobiti u koordinaciji sa tešanjskim uredom za zapošljavanje.
➡️ Na ovaj način bi mogli afirmisati mlade koji su sada završna godina tešanjskih osnovnih škola i planiraju upisati trogodišnju školu školske 2024/25. godine ❗
➡️ Bodovao bi se opći uspjeh završnih razreda.
➡️ Pokazali bi socijalnu politiku prema mladima.
Slika ispod prikazuje deficitarna zvanja Općine Kakanj.
Općinski Vijećnik Emir Galijašević
Emir Galijašević
Platforma za progres - Tešanj
Platforma za progres