UČENICI SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U TEŠNJU ISTRAŽUJU FEMICID U BIH

Učenici jednog od trećeg razreda Srednje tehničke škole iz Tešnja javili su nam se kako bi javnost upoznali sa projektom kojeg obrađuju u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava.


Femicid je globalni problem. Izvještaj UNODC-a navodi da je u 2017. godini u svijetu ubijeno 87.000 žena, te da ova ubistva obično nisu rezultat nasumičnih radnji, već kulminacija prethodnog nasilja. Više od trećine žena ubijene su od strane trenutnog ili bivšeg partnera. Za razliku od žena, 80 posto ubijenih muškaraca ubijeno je od strane osoba koje im nisu bliske. Izvještaj ističe i da je godišnji broj slučajeva femicida u blagom porastu. Diana Russell navodi kako je porast slučajeva femicida u drugoj polovini 20. vijeka koincidirao s većim oslobođenjem žena od patrijarhalnih uloga.


Statistika kaže da je svaka druga žena starija od 15 godina doživjela neki oblik fizičkog, seksualnog ili psihičkog nasilja.


Nadamo se da ćete svi Vi odvojiti nekoliko minuta svog vremena te pomoći im u ovom istraživanju.
Download:
1. viewform