Radio Tešanj počeo sa radom 1969.godine

Radio Tešanj počeo je sa emitovanjem programa davne 1969.godine 01.janura ,kao javna radio stanica, a od marta 2000.godine djeluje kao privatna.

RADIO TEŠANJ

RADIO TRADICIJE I POVJERENJA


Radio Tešanj počeo je sa emitovanjem programa davne 1969.godine 01.janura ,kao javna radio stanica, a od marta 2000.godine djeluje kao privatna.


Već pedeset godina slušaoci na frekfenciji 92,2 MHz prate program Radio Tešnja, prilagođen različitim grupacijama slušalaca.


Radio Tešanj u ovom trenutku svojim signalom pokriva komplentan prostor općine Tešanj, te susjednih općina Doboj Jug i Usora, kao i djelove općina: Doboj, Maglaj,Teslić, Prnjavor, Derventa, Zavidovići, Žepče, Zenica, Gračanica i dr.


Programska šema Radio Tešnja razlikuje se od sadržaja koje emituju druge radio stanice koje djeluju na ovim prostorima, usmjerene iskljućivo u zabavno – komercijalnom pravcu.


Radio Tešanj je zadržao koncept informativno – zabavnog radija.


Činjenica da je Radio Tešanj i nakon privatiziranja zadržo epitet radio stanice informativno - zabavnog karaktera govori da smo objektivnom i blagovremenom informisanju slušalaca, prvenstveno građana općine Tešanj,dali prednost u odnosu na marketingški dio koji je glavni izvor finansiranja, a time i opstanka ove radio stanice.


Slušaoci su kroz svakodnevne informativne emisije upoznati sa dešavanjima sa područja općine, zemlje i svijeta.


Informacije lokalnog karaktera obezbjeđuju se vlastitim angaržmanom uposlenih, a ostalih prezentacijom aktuelnih događaja iz dnevne štampe.


Kontaktiranjem i razmjenom informacija sa drugim radio stanicama slušateljstvu se prezentiraju aktuelnosti sa područja susjednih općina.


Naravno, muzičkom dijelu poklanja se izuzetna pažnja.Muzika je pažljivo odabrana i jednako prihvatljiva za sve.


Zbog svega ovoga, Radio Tešanj rado slušaju građani općine Tešanj ali i susjednih općina.