Vijesti

POTPISAN UGOVOR O PRIJENOSU PRAVA I OBAVEZA IZ UGOVORA O KONCESIJI SA PRIVREDNOG DRUŠTVA „TEŠANJSKI KISELJAK“ d.o.o. TEŠANJ NA PRIVREDNO DRUŠTVO „OAZA“ d.o.o. TEŠANJ

20.09.2022 | 397 Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Mirsad Hadžić i direktor privrednog društva "Oaza" d.o.o. Tešanj Armin Hrvić potpisali su danas ugovor o prijenosu prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva "TEŠANJSKI KISELJAK" d.o.o. Tešanj na privredno društvo "Oaza" d.o.o. Tešanj