Vijesti

Danas je Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS

01.12.2022 | 1088 Sindrom stečene imunodeficijencije (SIDA/AIDS) je klinička manifestacija bolesti koju izaziva virus humane imunodeficijencije (HIV), pri čemu dovodi do pada imuniteta i nesposobnosti organizma da se bori protiv bolesti i infekcije

U četvrtak, 24. Novembra 2022. godine u Općoj biblioteci u Tešnju za srednjoškolce završnih razreda Srednje tehničke škole Tešanj upriličeno je izvođenje performansa „ZAIGRAJ ULOGU - Protiv nasilja!“

25.11.2022 | 380 Na potpuno drugačiji, nekonvencionalan način, koristeći forum teatar i angažujući profesionalne glumce, organizatori Neformalna grupa „One“ i Udruženje za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti „STUDIO TETATAR“ sa srednjoškolcima su radili na osvještavanju o štetnosti porodičnog/partnerskog nasilja te uticaju predsrauda i stereotia na promišljanje o položaju žrtve odnosno nasilnika