SAČUVAJMO RIJEKU USORU – PRIJAVITE NELEGALNO VAĐENJE ŠLJUNKA I ODLAGANJE OTPADA

UG sportskih ribolovaca Jelah-Tešanj počinje sa projektom zaštite rijeke Usore, sa akcentom na nelegalno vađenje šljunka i odlaganje otpadnih materijala u rijeci i na njenim obalama. Građani prijave mogu vršiti na broj telefona 121 i slati fotografije na FB „SAČUVAJMO RIJEKU USORU“

Usora sa pritokama je ključna za kvalitetu života ovog područja. Godinama traje nelegalna
eksploatacija šljunka iz njenog korita, i uz svakodnevno odlaganje otpada, svi stanovnici su na udaru.
Vađenjem šljunka iz Usore postoji realna mogućnost slabijeg punjenja vodovodnih bunara i njihove
izdašnosti.
UG SR Jelah-Tešanj u saradnji sa Civilnom zaštitom općine Tešanj pokreće akciju zaštite rijeke Usore i
njenih pritoka. Svaki stanovnik može dati doprinos tako što će prijaviti nelegalne radnje vađenja
šljunka i odlaganja otpadnih materijala. Građani prijave mogu vršiti na broj telefona 121 i slati
fotografije na FB „SAČUVAJMO RIJEKU USORU“
„Cilj nam je da podignemo svijest stanovništva, lokalnih institucija i nadležnih organa, o aktivnom
učešću u zaštiti naše rijeke. Od zdravlja Usore zavisi i kvaliteta života svih nas.“ Festa Vahid-UG SR
Jelah-Tešanj
Svaki stanovnik može dati svoj doprinos da u budućnosti, uz završene projekte izgradnje sistema za
prikupljanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u Tešnju i Tesliću, ponovo imamo zdravu i čistu
rijeku Usoru koja će biti otvorena za kupanje.