HUMANITARNA AKCIJA ZA POMOĆ POPLAVLJENIM SUGRAĐANIMA.

Savjet MZ Jelah je nakon održane sjednice Savjeta donio zaključak da pokrene humanitarnu akciju prikupljanja novčane i svake duge pomoći našim najugroženijim sugrađanima, koji su pretrpjeli veliku materijalnu štetu u zadnjem nevremenu koji je pogodilo ovaj dio naše općine.

HUMANITARNA AKCIJA ZA POMOĆ POPLAVLJENIM SUGRAĐANIMA.

Gotovo je nepoznato da je šire područije MZ Jelah doživjelo poplave sa gorim posljedicama od poplava 2014.godine, o čemu se putem medija i društvenih mreža UOPĆE NE GOVORI.
Savjet MZ Jelah je nakon održane sjednice Savjeta donio zaključak da pokrene humanitarnu akciju prikupljanja novčane i svake duge pomoći našim najugroženijim sugrađanima, koji su pretrpjeli veliku materijalnu štetu u zadnjem nevremenu koji je pogodilo ovaj dio naše općine.
Shodno tome donešen je i zaključak da se aktivira HUMANITARNI ŽIRO RAČUN kod Unicerdit banke za ove potrebe broj: 3385502257696719.
Svi zainteresovani mogu uplatiti svoju donaciju na ovaj račun sa naznakom"za ugrožene u poplavama".
Savjet MZ Jelah je takođe donio zaključak da se sutrašnji koncert Mirze Selimovića u Jelahu u povodu Dana MZ Jelah održi,ali će dobiti humanitarni karakter i na istom će se organizirati prikupljanje novčane pomoći zajedno sa drugim Udruženjima građana.
MZ Jelah je u tu svrhu štampala blok priznanice koji će članovi KUD-a "Izudin Mulabećirović-Izo" Jelah i drugih Udruženja imati kod sebe na štandovima.radiotesanj.ba