Federalni fond plaća i do 15.750 KM za zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehablitiaciju i zapošljavanje oosba sa invaliditetom raspisao je javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Federalni fond plaća i do 15.750 KM za zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehablitiaciju i zapošljavanje oosba sa invaliditetom raspisao je javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.Ukupno se putem ovog javnog poziva dijeli 6,2 miliona KM novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Kako se navodi u javnom pozivu, osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodijeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi je 7.000 KM, a najveći mogući iznos 15.750 KM u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja.


radiotesanj.ba/klix.ba