Za provjeru diploma pojedine visokoškolske ustanove traže i po 350 KM

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović upoznala je Vladu FBiH o dosadašnjem procesu provjere visokoškolskih diploma uposlenih u federalnim institucijama.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović upoznala je Vladu FBiH o dosadašnjem procesu provjere visokoškolskih diploma uposlenih u federalnim institucijama.
Između ostalog, skrenula je pažnju da određene visokoškolske institucije u Federaciji BiH traže finansijsku nadoknadu za izdavanje traženih potvrda prilikom provjere podataka, u iznosu koji je doseže i 351 KM.

Nakon upoznavanja o informaciji, Vlada je dala preporuku da se resorno federalno ministarstvo obrati visokoškolskim ustanovama prijedlogom da se ovakve provjere izuzmu od plaćanja naknada i molbom za bolju saradnju, a sve s ciljem okončanja provedbe procesa provjere, saopćeno je nakon današnje sjednice Vlade FBiH u Mostaru.
 
radiotesanj.ba/klix.ba