Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, 14. novembar

Porastom slučajeva dijabetesa širom svijeta, odlučeno je da se izabere dan u godini s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu i uzrocima istog.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa je prvi put uveden 1991., a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara i Svjetska zdravstvena organizacija. Porastom slučajeva dijabetesa širom svijeta, odlučeno je da se izabere dan u godini s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu i uzrocima istog. Za Dan borbe protiv dijabetesa je izabran dan rođenja sir Fredericka Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primjenio lijek na ljudima.
Teme Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa se često mijenjaju. Na primjer, teme dana između 2009 - 2013. su bile obrazovanje i prevencija, a u prošlosti su to bile teme vezane za ljudska prava, životni stil, pretilost, ugrožene i ranjive skupine, djeca/tinejdžeri. Širom svijeta se organizuju razne manifestacije povodom obilježavanja ovog dana, poput podizanja svijesti o ovom problemu u medijima, predavanja i konferencije, sportski događaji, kampanje sa letcima/plakatima. 'Going blue' je inicijativa koja je pokrenuta na svjetskom nivou, kojom se pozivaju ljudi da nose plave odjevne predmete, te se plavim svjetlima spomenici i značajna obilježja dekorišu, sve s ciljem podizanja svijesti o značaju ovog dana.radiotesanj.ba