DESET godina poslije...

Prije nekoliko dana u organizaciji UG "Tragovi-Crni Vrh" realizovano je deseto uručenje nagrada studentima i učeniku generacije.

U prilogu ovog teksta su dvije fotografije, prva je iz januara 2009 godine, i na njoj je prva grupa studenata kojoj je Udruženje uručilo nagrade, a druga je iz novembra 2019 godine na kojoj je deseta grupa studenata kojoj je udruženje uručilo nagrade.

Samo sa ovom fotografijom Udruženje može tvrditi da je ostavilo, ostavlja, i ostavljati će TRAGOVE.

Kroz prethodnih deset dodjela ukupno je obuhvaćeno cca 300 studenata različitih profila, a istima je uručeno cca 30.000 KM.
Važno je spomenuti da su sva sredstva prikupljena od članova i prijatelja Udruženja, a ne iz bilo kojeg budžeta. Provjeravali smo, i prema nama dostupnim informacijama ovo je jedinstven ili među nekoliko jedinstvenih primjera u BiH.

Spomenut ćemo i kriterije po kojima Udruženje formira listu studenata za nagradu:
- da je redovan student
- da je prvi put upisao 2, 3, 4 ili 5 godinu
- da je sa područja 6 naseljenih mjesta na kojima je fokus u radu Udruženja

Drago nam je da je na desetoj dodjeli nagrada konstatovano da veliki broj onih koji su na prvoj dodjeli bili studenti i primaoci nagrade, da su oni sada uspješni poslovni ljudi, da su aktivni članovi ovog Udruženja ili nekog drugog, ili organa MZ, i da sada oni učestvuju u formiranju nagradnog fonda.

Veliki trud, rad, angažman i utrošena energija su iza ove ustrajnosti prethodnih deset godina od strane entuzijasta koji na volontersko osnovi rade i daju doprinos u afirmaciji ovih krajeva, općine Tešanj ali i BiH, i već su u toku pripreme za jedanaestu dodjelu koja će ako Bog da biti realizovana početkom naredne godine...

Uzvišeni Allah dž.š. je u Kur'anu rekao:
“Tog Dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga” (ez-Zilzāl, 6 – 8).

Uzvišeni Allah dž.š. je u Kur'anu rekao:
I reci : "Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. (Pokajanje, 105)


radiotesanj.ba