Apel vlastima: Zdravstveno stanje šuma u FBiH je nezadovoljavajuće

Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva Federacije BiH uputilo je dopis vladi i parlamentu u kojoj aktualiziraju trenutno stanje šuma u ovom entitetu.

Oni navode da je zdravstveno stanje šuma nezadovoljavajuće te traže efikasniji nadzor inspekcijskih službi.
Zaključci i preporuke koji su poslani nastali su na par stručnih skupova na kojima su učestvovali i eksperti iz drugih zemalja, a ističe se ocjena da je zdravstveno stanje šuma u FBiH nezadovoljavajuće što je rezultat neuređenosti ove djelatnosti posljednjih desetak godina.

Oni traže od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da uradi vanrednu informaciju o stanju šuma, a da zbog nepostojanja zakona o šumama izrade neki drugi akt koji će vrijediti do usvajanja ovog zakona.

"Navedeni zakon je potreban prvenstveno sa stanovišta zdravstvenog stanja šuma, uspostave Dijagnozno prognozne službe na nivou BiH, monitoringa zaštite šuma kako bi BiH postala dio međunarodnog monitoring servisa", stoji u dopisu.

Predlaže se i da inspekcijski organi iznađu mogućnost efikasnijeg nadzora prometa šumskog i ukrasno-sadnog materijala i zdravstvenog stanja šuma.


radiotesanj.ba/klix.ba