Postavljen trijažni centar pred Dom zdravlja

Nadzorni rad policije i jedinica za dezinfekciju u toku.


Subota u vanrednih vremenima

Postavljen trijažni centar pred Dom zdravlja, uređen parking, usaglašena dezinfikciona korita, radi se na spiskovima osoba preko 60 godina...
Donesena naredba o zabrani rada stomatoloških ordinacija, dežurstvo u ambulanti Tešanjka.
Donesena naredba o zabrani ulaska vozila u krug Bolnice i Doma zdravlja.
Nadzorni rad policije i jedinica za dezinfekciju u toku.
Hvala Saračević, Dobojputevi, Inox Ajanovic, skola Huso Hodzic, Madi, Izviđači i dr. ...(nije vrijeme za detalje).
Hvala svima koji se javljaju za podršku...
Hrabro, organizovano i odgovorno!
Tešnjaci i Tešanj su ozbiljna zajednica i kad je dobro i kad je vanredno stanje. Uraditi sve što je do nas, a nakon toga uzdati se u Boga!


Preuzeto od :Suad Huskić 
radiotesanj.ba