U AVDI -PAŠINOJ DŽAMIJI OBNOVLJENA FASADA

AVDI-PAŠINA DŽAMIJA, POZNATIJA KAO DZAMIJA SA DRVENOM MUNAROM IZGRAĐENA JE PRIJE 1771. GODINE


Lijepa priča u moru sivila o pandemiji Corona virusa  dolazi nam upravo iz ulice Ali -paše Hećimovića o obnovi fasade na Avdi -Pašinoj  dzamiji, uz pomoc članova džemata  i dobrih ljudi . Džamija  u Tešnju  u kojoj se klanja skoro 250 godina.

Avdi-pašina džamija sagrađena je u sjeveroistoĉnom dijelu kasabe Tešanj prije 1195. Nad ulazom u džamiju saĉuvan je natpis (tarih) koji govori o njenoj obnovi. Mehmed Mujezinović u svom radu Islamska epigrafika donosi tarih na „Pašinoj džamiji“ u Tešnju pod brojem 1195., tj., pod brojem godine po Hidžri. Prema Mehmedu Mujezinoviću tarih je uklesan na kamenoj ploĉi na „arapsko-perzijskom jeziku“ i obiĉnim nesh pismom. Tarih glasi: „Dobrotvor Abdullah-paša Bošnjak prispio je mesdžidu. A zaista je božja milost velika. Godina 1195”. (1781.)) Zanimljivo je da u tarihu stoji da se ovdje radi o mesdžidu, a ne o džamiji. Da li je Avdi-pašina džamija uopće 1781. godine predstavljala džamiju ili samo mesdžid? Mustafa-pašina džamija, u Pašinoj mahali. 

Imam Avdi- pašine džamije   je .Hakija  ef.Ganjgo

Mutevelija;Mirsad Ljevaković 

Džematski odbor čine članovi :Mujo Tahić ,Mehemd Brka, Salih Brka, Mahmut Vilašević, Osman Jašić, i Bahrudin Brka 

radiotesanj.ba