OBAVJEŠTENJE JP TOPLANA D.D. TEŠANJ O PRODUŽENJU GREJNE SEZONE

Grejna sezona 2019/2020 produžava se do 22.04.2020

OBAVJEŠTENJE

 

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za produžetak grijne sezone, koji je propisan članom 15. stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjemi Uslovima za isporuku i preizimanje toplotne energije, te Vas obavještavamo da se grijna sezona 2019./2020. produžava za sedam dana tj do 22.04.2020. godine.

O konačnom završetku grijne sezone 2019./2020. godine bit ćete naknadno obavješteni.

Molimo sve naše korisnike da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća obrate na info telefon Toplane:062-650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije: 063-280-538.

 

Našim korisnicima usluga želimo ugodan nastavak grijne sezone.

 

 

                                                                                                                              JP '' TOPLANA'' d.d. TEŠANJ