Namjena “EKO OTOKA” i način korištenja

JP RAD dd Tešanj između ostalih aktivnosti u toku radne sedmice svakog petka na području općine Tešanj prazni prethodno postavljene “EKO OTOKE” na kojima su postavljena dva kontejnera za dvije vrste otpada.

Jedan kontejner je predviđen isključivo za PET ambalažu koja se u konačnici sa ostalom prikupljenom PET ambalažom (škole, eko boce i izdvojeno iz otpada na deponiji) presuje na lokaciji deponije te kao takva dostavlja u firmu “Omorika reciklaža d.o.o.” na dalje postupanje.

Drugi kontejner na “EKO OTOKU” predviđen je isključivo za sve vrste papira.

Skrećemo pažnju našim sugrađanima da “EKO OTOKE” koriste u skladu sa njihovom namjenom, te da odlaganje drugih vrsta otpada (mješanog komunalnog otpada, stakla, tvrde plastike, opasnog otpada te svih drugih kategorija) narušava koncept i predviđenu namjenu “EKO OTOKA”.

U prilogu par fotografija koje prikazuju kako se ne trebaju koristiti "EKO OTOCI"...

Hvala unaprijed na razumijevanju, sve primjedbe i prijedloge za unaprijeđenje možete poslati na e-mail: infocentar@rad-tesanj.ba