Juče je Nenad Lozančić, demobilisani borac Armije BiH, uselio u novi dom

Nenad je živio u trošnoj kući, nije posjedovao vlastitu nekretninu.

 Općina Tešanj i Ministarstvo za boračko-invalidsku zaštitu su finansirali gradnju stambenog objekta sa dvije stambene jedinice, vrijednosti cca 80.000 KM (projektovanje, gradnja, nadzor, priključci...). U jednu od njih useljen je Nenad. Objekat će biti u vlasništvu općine Tešanj, a njime upravlja Centar za socijalni rad. Koristit će se za smještaj boračke populacije pod posebnim okolnostima.

Preuzeto od: Načelnik Suad Huskić