Članovi Komisije Fonda za unaprijeđenje obrazovanja "Jasmin Smailbegović - SISI" posjetili područnu školu „1.mart“ u Vrbanjcima

Posjeta je uslijedila nakon apela koji je uputio Nedžad Smajlović, domar u školi u Vrbanjcima.

U srijedu  09.septembra  članovi Komisije Fonda za unaprijeđenje obrazovanja „Jasmin Smailbegović – Sisi“, Mirela Buljubašić, Ernad Hrvić i Haris Krdžalić, posjetili su područnu školu „1.mart“ u Vrbanjcima. Posjeta je uslijedila nakon apela koji je uputio Nedžad Smajlović, domar u školi u Vrbanjcima.

Priliom posjete uručena je donacija školskog pribora i higijenskih sredstava koja su potrebna da bi se ispoštovale sve higijensko-epidemiološke mjere koje propisuju krizni štabovi. Žalosno je i nehumano da se obrazovanje finansira i pomaže na ovakav način, jer to je sektor u koji bi vlast trebalo najviše ulagati.

Mještani Vrbanjaca su se izborili za poštivanje jednog od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na maternji jezik. Ovim putem Komisija fonda upućuje apel i drugim organizacijama i ljudima dobre volje da se priključe u prikupljanju pomoći za Vrbanjce, jer je, prije svega, neophodno poboljšati uslove u

kabinetu informatike, pošto trenutni uslovi rada u kabinetu nisu dovoljni za realizaciju kvalitetne nastave.

Fond će i ubuduće nastaviti davati podršku u okviru svojih mogućnosti za sve vidove obrazovnih procesa.

 

                                                               Komija Fonda za unapređenje obrazovanja

                                                               „Jasmin Smailbegović – SISI“