Prihvat i zbrinjavanje kabastog otpada

Obavještavamo domaćinstva sa područja općine Tešanj da će JP RAD d.d. vršiti besplatan prihvat i deponovanje kabastog otpada na lokaciji deponije komunalnog otpada u Bukvi

Kabasti otpad (stari namještaj, stara stolarija, šuta i sl...) možete besplatno, uz vlastiti transport, deponovati na Deponiji komunalnog otpada u Bukvi, od 7 - 15 sati, u dane:
- 19.09.2020 godine (subota) i
- 20.09.2020 godine (nedjelja).
Ovom aktivnošću, pored ostalih, želimo dati svoj doprinos i obilježavanju nekoliko važnih datuma iz eko kalendara a koji se obilježavaju u septembru, kao što su:
- 16 septembar (Međunarodni dan zaštite
ozonskog omotača)
- 26 septembar (Svjetski dan čistih planina)
- 27 septembar (Svjetski dan turizma)
Dajte i vi svoj doprinos u zaštiti okoliša i prirode, odlažite otpad na propisan način i na predviđena mjesta za to.
Hvala što brinete o okolišu!