BOŽIĆNA ČESTITKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu nastupajućeg vjerskog praznika.


 


S
vim katolicima u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu nastupajućeg vjerskog praznika.

Vjerujemo da ćete radost blagdana podijeliti sa svojim najbližim, prijateljima i komšijama u skladu sa vjekovnom tradicijom našeg međusobnog poštivanja, tolerancije i razumijevanja .

 


 

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

 

 

                Senad N. Subašić, dipl.ecc.

                         Mr.sci. Suad Huskić